STRESS

Kurser      Foredrag      Workshop

MetaCare giver faglig viden omkring stress og konkrete løsninger. Vi klæder organisation, ledere og medarbejdere på til at identificere, forebygge og håndtere stress.
I får overblik, løsninger og viden. I går aldrig ud af døren uden en konkret handlingsplan. I ved hvad næste skridt er, og på hvilket niveau der skal handles.

 Vi har værktøjerne og teknikkerne – ring og hør hvad vi kan gøre for dig.

Hvad passer til jeres situation? Vi finder en løsning. Vi tilbyder blandt andet:

⦁ Kurser: Fx 4-8 timer om den nyste viden om stress og forebyggelsesmetoder
⦁ Foredrag: Fx 2 timer om forandringer.
⦁ Workshop: Fx 2-4 timer med introduktion og afprøvning af effektfulde redskaber til god tryghedsskabende kommunikation

Nu gør vi faktisk noget ved stress på vores arbejdsplads.

Jeg har fået værktøjer mod stress og forståelse for hvordan stress kan opstå.

Jeg er blevet gladere for at gå på arbejde.

Nu identificerer, forebygger og håndterer vi stress i vores virksomhed

Vores team oplever, at der er løsninger på stress-problematikkerne.

Undervisning og rådgivning

Vi lytter til jeres situation og skræddersyr løsninger, der reducerer stress, og øger det gode psykiske arbejdsmiljø.

Hvad kan der gøres ved stress? Hvordan ser situationen ud hos jer?

Årsagerne til stress, og ansvaret for løsningerne, skal ofte findes på flere niveauer.

MetaCare kan rådgive jer omkring stress og løsninger inden for alle 4 niveauer:

⦁ Organisationsniveauet
⦁ Lederniveauet
⦁ Gruppeniveauet
⦁ Individniveauet

Hvordan forebygger og håndterer du som leder stress i dit team eller i din afdeling? Står du med en konkret stressproblematik

MetaCare tilbyder at klæde dig på som leder så du er et skridt foran. Det giver en indre tryghed og et overblik at vide, hvordan du håndterer kilder til stress, stressede medarbejdere og hvis du selv oplever stress.

Vi finder en løsning på de ting, der giver anledning til stress hos netop jer.  Vi sætter en løsning sammen, der involverer de rigtige niveauer, ledere og medarbejdere. RING 26 13 11 69.

Undervisning og Rådgivning
⦁ Stresspolitik
⦁ Løsning af konkrete stressproblematikker
⦁ Ledelse uden stress
⦁ Stressforebyggelse
⦁ Samarbejde og kommunikation uden stress
⦁ Det gode psykiske arbejdsmiljø
⦁ Reducering af sygedage
⦁ Medarbejdere der trives
⦁ Identificere, forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen
⦁ Styrke, tillid, retfærdighed og samarbejdsevner i rollen som TR

Udbytte

Hvad får i ud af det? – fx:

⦁ Tryghed for teams, grupper og ledere at vide, at der er reelle løsninger på stressproblematikker

⦁ Sikkerhed omkring, at stressproblematikker bliver taget alvorligt
⦁ Ledere får ballast til at løse stressproblematikker
⦁ Øget fælles viden og sprog omkring stress
⦁ Indsigt og overblik over stresskilder
⦁ Fælles og individuelle handlingsplaner
⦁ Fremtidig stressforebyggelse
⦁ Identificering af ressourcer på alle 4 niveauer til at reducere stress
⦁ Indsigt i redskaber til at fjerne og undgå stress
⦁ Mere arbejdsglæde
⦁ Bedre resultater

Løsningerne findes på netop jeres behov – RING 26 13 11 69.