Psykisk arbejdsmiljø

Kurser      Foredrag      Workshop

Der er god grund til, at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø – her er meget at vinde og meget at tabe.

Definition af psykisk arbejdsmiljø: “De forhold ved en arbejdssituation, der påvirker ens psykiske helbred og som indebærer en risiko for forringelse af fysisk og psykisk helbred og arbejdsevne.”

Med MetaCare går du aldrig ud af døren uden en konkret handlingsplan.

Vi kan hjælpe jer med at få overblik, sortere og prioritere, hvad der er vigtigst og giver det ønskede resultat. Det har vi solid erfaring med. Vi går typisk ind i to overordnede forhold, nemlig struktur og relationer, og konkretiserer og skaber løsninger

Et fantastisk materiale med stor viden og ting som kan bruges straks
Rigtig gode redskaber til brug i min hverdag
Blev virkeligt klædt på nu vi igen er i fyrings perioder
Hurra for De 5 R- Ord –metoden
Jeg har fået mere forståelse for samarbejde med leder, TR og kolleger
Blevet bevist om at blive konkret når jeg ønsker at ændre noget
Forståelse for hvor stor betydning forandringer har på det psykiske arbejdsmiljø

Udbytte

Uanset hvilken form du vælger kan du forvente et konkret udbytte og en handlingsplan:

Udbyttet kan fx være:

⦁ Indgå i konstruktiv dialog med leder og kolleger om løsninger på relevante problemer
⦁ Faglig viden om kendetegn på stress
⦁ Indsamle information om de aktuelle stres/psykiske arbejdsmiljøproblemer
⦁ Bruge værktøjer, der kan afsløre de faglige udfordringer – og de relationelle.
⦁ Vurdere kollegas rettigheder i forbindelse med trivselsproblemerne (Hvis det til TR)
⦁ Vejlede kolleger med stress
⦁ Anvende lokale politikker og retningslinjer på et stressfuldt arbejdsmiljø
⦁ Anvende materialer/værktøjer formidlet af MetaCare
⦁ Indgå i dialog med leder/kolleger om forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen
⦁ Analysere hvad, der udløser stress