Søvnløshed. Hovedpine og uro i kroppen. Angstfyldte bekymringer, der langsomt sniger sig ind under huden. Livet som ung i dagens Danmark er hårdt for mange. Et stigende antal stressede unge får varige psykiske mén, samtidig med at medicinforbruget raser i vejret. Alt sammen omstændigheder vi bør se som voldsomme alarmsignaler og reagere på omgående.

Hvad er årsagen til de unges stress? Meget tyder på, at skolerne og uddannelsesinstitutionerne bærer en stor del af ansvaret. De unge har fx ingen pauser fra præsentationsræset. På de fleste uddannelsesinstitutioner og skoler ligestilles stressbetinget fravær med pjæk. Der tages ikke hensyn til stressede unge, hvilket mange arbejdspladser gør i forhold til deres medarbejderes stress-fravær. Lektierne hober sig derfor op og forventes lavet, hvis ikke den unge vil have dumpekarakterer – uafhængigt af årsagen til fraværet.

 

Er du et stressramt ungt menneske, er du derfor ofte dårligere stillet end voksne stressramte medarbejdere. Der tages ikke hensyn til stressede unge, hvilket mange arbejdspladser fx gør i forhold til deres medarbejderes stress-fravær. Lektierne hober sig derfor op og forventes lavet, hvis ikke den unge vil have dumpekarakterer – uafhængigt af årsagen til fraværet. Er du et stressramt ungt menneske, er du derfor ofte dårligere stillet end voksne stressramte medarbejdere.

Selvom de stressede unge og præstationssamfundet i høj grad er emner der interesserer medierne, er der langt imellem de målrettede tilbud, der hjælper unge med stress. Metacare har derfor valgt at tage hånd om det stigende problem med stressede unge ved at tilbyde støttende og styrkende gruppeforløb, der forbedrer de unges trivsel og mentale helbred.

 

Sådan foregår Metacares gruppeforløb for stressede unge

På Metacares gruppeforløb får de unge mulighed for at spejle sig i hinandens oplevelser, samtidig med at de lærer de afgørende faktorer om stress. Viden som kan hjælpe dem med at identificere symptomer på stress, særligt i forhold til deres egen stressramte adfærd og psykofysiologiske tilstand. Herefter præsenteres de for forskellige redskaber og øvelser (både afslappende, metakognitive, mental-trænende og praktiske) og vejledende råd, som kan hjælpe dem med at håndtere og sidenhen forebygge stressen fra dag til dag. De får genetableret forbindelsen imellem krop og sind, og lærer langsomt at give slip på alle de mange bekymringer. Teknikkerne hjælper de stressramte unge med at sove, afvæbne stressede situationer m.m. Metacares gruppeforløb for unge med stress hjælper de unge med at hjælpe sig selv – i fælleskab med andre unge. Det er hjælp til selvhjælp, så effekten bider sig rigtigt fast i hverdagens rutiner.
Alle forløb foregår i trygge omgivelser med små hyggelige detaljer som skaber tillid, solidaritet og en omsorgsfuld fælleskabsfølelse. Grupperne består som regel af 10 -15 forskellige stressede unge, som mødes nogle timer én gang om ugen. Stine Munch, eller én af Metacares andre undervisere, starter ud med at formidle grundlæggende viden om stress, så de unge har tid til at åbne sig op, inden de selv skal mere på banen. Udover at dele deres oplevelser, trænes de også i forskellige afstressende vejrtrækningsøvelser og får råd og regler til, hvordan de kan undgå stressopbygning i hverdagen. Kombinationen af støttende dialog og afstressende regler og øvelser, giver de bedste og mest holdbare resultater.
Der følges løbende op fra uge til uge, for at sikre at alle gruppens medlemmer bruger de tillærte teknikker og vejledende råd og regler. Selvom der er tale om et gruppeforløb, tilpasses øvelserne den enkelte. Vi er alle forskellige, og påvirkes derfor meget forskelligt af stress. De unge erfarer, hvilke øvelser der passer bedst til dem, og har bedst effekt, og får typisk nogle yndlingsøvelser. Det kræver skræddersyede tiltag og løbende opfølgning. Ønskes individuelle samtaler er det også noget Metacare tilbyder.

Derfor hjælper Metacare stressede unge

Metacares gruppeforløb for stressede unge er udviklet af Stine Munch i samspil med de unge selv. Stine Munch er uddannet inden for psykologi og kommunikation med speciale i stress, og har over 12 års erfaring i arbejdet med stress på arbejdspladserne. Den viden forpligter, i henhold til Stine Munch. Stressede unge skal videre i livet på en sund måde, for de er vores fremtid. De er fremtidens medarbejdere, og forældre til nye generationer. Det er derfor helt centralt for vores alles fremtid, at stressede unge mennesker får den hjælp de behøver. Det skylder vi både dem og os selv. MetaCare´s mission er derfor også at italesætte erfaringerne med de unge, og gå i dialog med det system, som er medvirkende årsag til stressen.
Der er noget helt forkert i at se stressen suge sig fast i et ungt menneske. I perioder som de unge ellers kunne bruge på at udfolde sig, finde sig selv, og deres eget ståsted i livet, nedbrydes de i stedet psykisk af stressen. De stressede unge isoleres og mister evnen til at perspektivere. Den negative spiral ønsker Metacare at stoppe sammen med de unge.

Kontakt Metacare – Vi står klar til at hjælpe

Føler du dig stresset, eller er du forældre til ét stressramt ungt menneske eller vejleder på et gymnasie eller en anden læringsinstitution, kan du kontakte Metacare for mere information omkring vores forskellige tilbud til stressede unge. Metacare udbyder også foredrag og undervisning om stress til forældre, vejledere og lærere, og informerer i den forbindelse gerne ekstra om gruppetilbuddet for stressede unge mennesker. Er der interesse for et skræddersyet klasseforløb, laver vi også gerne det. Mangler jeres gymnasie eller skole midlerne til fx at sende jeres stressede unge elever på Metacares gruppeforløb, indgår Metacare gerne i et samarbejde i forhold til søgning af midler eller lignende.

Stine Munch:

”Arbejdet med de stressramte unge startede for et år siden, ud fra en bekymring og med en stærk drivkraft i forhold til at min viden forpligter. Således bruger jeg erfaring og viden om stress fra mit arbejdsfelt fra de sidste 10 år, men har brugt et år på at udvikle metoder og redskaber, så det netop passer til de unge. Det har jeg gjort ved interview med unge, vejledere og lærere, ved at udvide mine kompetencer med metakognitive metoder, ved alfa-træning; og ved at køre pilothold, så alt er grundigt afprøvet og godkendt hos de unge deltagerne. Ungeforløbet er blevet en succes – og resultaterne er at de unge får nedbragt deres stress, men måske endnu vigtigere: At de nu forstår, hvad der sker og selv kan gribe til virksomme redskaber fremover.
MEN meget vigtigt: Det er ikke nok at hjælpe de unge til at hjælpe sig selv! Der skal tales om ansvar og der skal tales om systemet og hvad for nogle unge, vi som samfund er i gang med at skabe. MetaCare forpligter sig til at gøre opmærksom på og formidle erfaring og iagttagelser og undren over de vilkår, der presser og stresser de unge.”