Hvad er trivsel?

Hvad er trivsel, og hvordan skaber man trivsel på arbejdspladsen?

MetaCare giver viden og konkrete værktøjer til at skabe trivsel.

Vores forståelse af trivsel lægger sig op ad social kapital-tankegangen med tillid, retfærdighed, gode relationer og anerkendelse som udgangspunkt for gode præstationer, lavt sygefravær og godt samarbejde om kerneydelsen.

Bestil

Det kan betale sig!

Menneskeligt set kan det selvfølgelig betale sig at prioritere trivsel. Og ifølge Cowi får man økonomisk, som minimum, sin investering 1,5 gange igen ved at lave trivselsindsatser. Ofte er det meget mere idet besparelsen på lavere sygefravær forholdsmæssigt er stor.
MetaCare har god erfaring med at præcisere barrierer for trivsel, og få sat ord og handling på de små eller store indsatser, der skal gøres.
Vi skræddersyr den undervisning, der passer til jer.

Udbytte

Udbytte kan være:

  • Viden om trivsel, og de væsentligste faktorer der kan hhv. fremme og hæmme
  • Indgå i konstruktiv dialog med leder og kolleger om, hvilke tiltag der vil forbedre trivslen
  • Være klædt på til at igangsætte handleplaner
  • Realistisk blik på balance mellem kerneydelse og trivsel – hvad kan forventes
  • Spotte tegn på mistrivsel
  • Viden om aaret for psykisk arbejdsmiljø – på organisations, ledelses, gruppe -og individniveau
  • Kendskab til quick fixes samt konkrete hverdagstiltag
  • Udformning af trivselspolitik
  • Aktiv lytning og anerkendende kommunikation