Mobning er et symptom på problemer i det psykiske arbejdsmiljø.
Hør om bagvedliggende årsager, konsekvenser og løsninger.
Lær modeller for konstruktiv kommunikation, fx hvordan man formidler frustration på en ordentlig og konstruktiv måde. Bliv bevidst om gruppedynamikker. Få rammen til at lave en konkret handleplan.

Bestil